Ви є тут

Методологія та методика наукових досліджень

Ільків, Є. Ю. Методологія та методика наукових досліджень : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану та освітньо-професійної програми.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved