Ви є тут

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин

Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно робочої програми "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин " для студентів спеціальності 184 - Гірництво. Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, приклади розв'язання типових завдань і задачі для самостійного розв'язання та потрібні довідкові матеріали, а також перелік використаної літератури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved