Ви є тут

Філософія і релігієзнавство

Руско, Н. М. Філософія і релігієзнавство : навчально-методичний комплекс / Н. М. Руско. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 200 с.

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Філософія і релігієзнавство". Містить курс лекцій, практичні завдання та вимоги для заліку і самоконтролю. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю: 242- Туризм.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved