Ви є тут

Організація пасажирських автомобільних перевезень

Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки для вивчення розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Призначені для допомоги студентам спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Методичні вказівки рекомендовані для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Авто-мобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved