Ви є тут

Урбоекологія

Москальчук, Н. М. Урбоекологія : лабораторний практикум / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Урбоекологія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved