Ви є тут

Інженерна та комп'ютерна графіка

Корнута, В. А. Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. А. Корнута, Л. В. Пітчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 116 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» і призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – Автоматизація та компю’терно-інтегровані технології і 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved