Ви є тут

Інформаційні технології в перекладі

Стахмич, Ю. С. Інформаційні технології в перекладі : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 111 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Інформаційні технології в перекладі" призначений для магістрів ІІ-го року навчання за спеціальністю 035 "Філологія". Містить теоретичний матеріал та завдання для виконання лабораторних робіт. Практикум містить лабораторні роботи, які мають за мету сформувати у студентів інформаційно-аналітичну та інформаційно-технологічну компетентності, а саме здатність оцінювати та використовувати програмне забезпечення для здійснення перекладу, а також визначати характер та обсяг інформаційних потреб та документальних джерел їхнього забезпечення у процесі перекладу та науково-пошукової діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до лабораторних занять.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved