Ви є тут

Основи зіставного мовознавства

Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 140 с.

Конспект лекцій містить виклад теоретичного матеріалу та перелік рекомендованих джерел. Забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу з питань контрастивної лінгвістики як окремого розділу мовознавства, методів і принципів, які використовуються у зіставному мовознавстві, спільностей та відмінностей у структурах мов на основних рівнях мови, а також спільних рис, загалом притаманних людській мові як абстракції і феномену людського духу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved