Ви є тут

Економічні основи ресурсозбереження

Кравчук, Р. С. Економічні основи ресурсозбереження : методичні вказівки для сам. роботи / Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 81 с.

У методичних вказівках для самостійної роботи з даної дисципліни наведено основні чинники та напрями ресурсозбереження. Значна увага приділена оцінці соціоеколого-економічній ефективності ресурсозберігаючих заходів і аспектам формування еколого-економічного механізму управління.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved