Ви є тут

Інженерна графіка

Павлик, І. В. Інженерна графіка : метод. вказ. / І. В. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 110 с.

Методичні вказівки "Інженерна графіка" складено згідно з чинною робочою програмою дисципліни. Вони містять стислі теоретичні відомості з усіх розділів курсу, рекомендації що до його успішного вивчення, багатоваріантні завдання, які потрібні для закріплення теоретичного матеріалу, з прикладами їх виконання, запитання для самоперевірки набутих знань та рекомендовану літературу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved