Ви є тут

Нарисна геометрія

Бекіш, І. О. Нарисна геометрія : конспект лекцій / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Конспект лекцій включає спеціальні питання нарисної геометрії: проекції з числовими відмітками, що вивчаються відповідно до стандартів освіти студентами геологічних напрямів і спеціальностей. Дане видання має на меті допомогти студентам в освоєнні теоретичних основ зазначеного розділу, отримати необхідний мінімум знань, достатній для вирішення практичних завдань. Лекційний матеріал проілюстрований креслениками і наочними рисунками, що значно полегшує його сприйняття.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved