Ви є тут

Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки

Козак, Л. Ю. Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки : лабораторна робота №1 / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Лабораторна робота з дисципліни "Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки" містять необхідний матеріал для вивчення основних методів та приладів для вимірювання. В лабораторних роботах описано класифікацію, принцип роботи приладів для вимірювання температури, тиску і витрати рідких і газоподібних речовин, метрологічні характеристики приладів, методи обробки результатів вимірювання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved