Ви є тут

Інвентаризація земель та нерухомості

Дутчин, М. М. Інвентаризація земель та нерухомості : лабораторний практикум для студ. спец. 193 "Геодезія та землеустрій" / М. М. Дутчин, Т. Ю. Грицюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для забезпечення проведення практичних занять студентів, розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved