Ви є тут

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки

Дем'янчук, Я. М. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки : метод. вказ. для сам. роботи / Я. М. Дем'янчук, В. В. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 83 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “ Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки". У методичних вказівках для самостійної роботи знайшли відображення методичні рекомендації до вивчення теми, питання для самоконтролю, рекомендована література, задачі для самостійного розв’язання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved