Ви є тут

Національна та регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Національна та регіональна економіка : метод. вказ. для сам. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Національна та регіональна економіка". Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved