Ви є тут

Основи моделювання

Михайлюк, В. В. Основи моделювання : метод. вказ. для вивчення дисципліни / В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Основи моделювання" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050403 "Нафтогазова справа" за спеціальністю - Обладнання нафтових і газових промислів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved