Ви є тут

Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі

Шавранський, М. В. Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі : завдання з курсового проектування / М. В. Шавранський. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 78 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою виконання курсового проектування студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved