Ви є тут

Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях

Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях : навч. посіб. / О. М. Карпаш, А. О. Снарський, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 320 с.

У навчальному посібнику наведено основні підходи математичного моделювання об’єктів, процесів та явищ характерних для нафтової і газової промисловості. З цією метою, поряд з викладенням класичних методів прикладної математики, застосовуються новітні теорії моделювання на основі використання моделей фрактальної геометрії та детермінованого хаосу. Навчальний посібник призначений для спеціалістів напрямку «Нафтогазова інженерія», аспірантів, студентів старших курсів технічних навчальних закладів, викладачів, наукових співробітників відповідних спеціалізацій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved