Ви є тут

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Статистика"

Обельницька, Х. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Статистика" : для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної і заочної форм навчання / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

Основним завданням курсової роботи з курсу "Статистика" є: поглиблення знань основних категорій статистичної науки, закріплення практичних навичок обчислення основних статистичних показників, оволодіння статистичними методами аналізу структури, виявлення тенденцій розвитку, причинно-наслідкових зв'язків в економіці промислових підприємств

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved