Ви є тут

Антикризове управління підприємством

Кулик, Т. Антикризове управління підприємством : навчально-методичний комплекс / Т. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 121 с.

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання, теми рефератів тощо).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved