Ви є тут

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методологія оцінки нерухомості" для магістрів денної форми навчання

Боднарук, І. Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методологія оцінки нерухомості" для магістрів денної форми навчання. / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Методологія оцінки нерухомості», загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення, містить контрольні питання для обговорення на практичних заняттях. Методичні вказівки призначені для студентів всіх напрямків підготовки денної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістрів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved