Ви є тут

Оціночна діяльність

Перович, Л. Л. Оціночна діяльність : практикум / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Оціночна діяльність». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки фахівців спеціальності 1931 - “Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved