Ви є тут

Магістерська робота

Магістерська робота : методичні вказівки / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, О. Я. Савко, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов’язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику випускних робіт, їх принциповий зміст та структуру, порядок видачі та затвердження, оформлення та захист. Відповідно до профілю підготовки та діяльності студентів ОКР «магістр» рекомендована тематика охоплює різні управлінські та виробничі структури, окремі галузі чи регіон. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР «магістр» спеціальності 051 – «Економіка» та спеціалізації «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved