Ви є тут

Медіаосвітні технології

Янишин, О. К. Медіаосвітні технології : практикум / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Практикум розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Медіаосвітні технології” на основі сучасних медіаосвітніх матеріалів. Містить виклад теоретичного матеріалу, рекомендовану літературу, завдання і питання для самостійної та індивідуальної роботи. Сприяє формуванню критичного мислення і медіаграмотності, готує до використання медіаосвітніх технологій у навчанні та професійній діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved