Ви є тут

Організація і управління виробництвом

Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу “Організація і управління виробництвом”, який читається студентам напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved