Ви є тут

Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні

Карпик, Р. Т. Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні : лабор. практикум / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Лабораторний практикум розроблено для студентів усіх форм навчання напрямку підготовки «Прикладна механіка» відповідно до чинних у Івано-Франківському університеті нафти і газу навчальних планів та програми з дисципліни «Технологічні основи забезпечення якості виробів в машинобудуванні» Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю практичних навичок. Лабораторний практикум обговорений і ухвалений на засіданні кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved