Ви є тут

Економіка підприємства

Економіка підприємства : навч. посіб., практикум / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, Н. О. Гавадзин, Р. Р. Зелінський ; Петренко В. П., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 306 с.

Практикум складений відповідно до програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матеріалів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків. Посібник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблено вивчати матеріал і засвоювати теоретичні знання. Посібник дає можливість готуватися до практичних занять, а також виконувати завдання відповідно до рекомендацій. Призначено для підготовки фахівців напрямів підготовки – 6.030504 Економіка підприємства, 6.030508 Фінанси і кредит та 6.030509 Облік і аудит.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved