Ви є тут

Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд

Яворський, А. В. Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд : курсове проектування / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Курсове проектування складено згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» з метою надання допомоги при виконанні курсових проектів з дисципліни «Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд». У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначено для підготовки студентів за спеціальністю 8.05070108 - «Енергетичний менеджмент». Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved