Ви є тут

Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд

Яворський, А. В. Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд : методичні вказівки для самостійної роботи / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання самостійної роботи студентів і конкретизовані для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» з метою надання допомоги студентам при виконанні розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд». Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки студентів за спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент». Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved