Ви є тут

Управління земельними ресурсами

Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : практикум / М. М. Приходько, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій». Може бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved