Ви є тут

Організаційне проектування підприємств

Войтків, Л. С. Організаційне проектування підприємств : метод. вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 34 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях. Рекомендується тематика контрольних робіт, приклад розв’язку, перелік літератури, необхідний для виконання контрольних робіт. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, «Організаційне проектування підприємств». Призначено для підготовки бакалаврів дистанційної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved