Ви є тут

Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт

Михайлів, І. Р. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт : практикум / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт”. Практикум містить теоретичні положення та методичні поради щодо проведення практичних занять. Наведено запитання для обговорення. Призначений для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, які вчаться за профілем “Геологія нафти і газу”

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved