Ви є тут

Економіка і організація виробництва

Кузьмин, В. М. Економіка і організація виробництва : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 203 с.

Методичні вказівки містять теоретичні положення, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка і організація виробництва”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved