Ви є тут

Економіка та організація інноваційної діяльності

Гречаник, Б. В. Економіка та організація інноваційної діяльності : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». У ньому представлено схеми і таблиці ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі (методика їх розв’язку), тематика рефератів, а також вихідні дані, необхідні для виконання студентами індивідуальної розрахункової роботи (згідно визначеного варіанту). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». Практикум рекомендовано для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, а також для слухачів курсів підвищення кваліфікації в галузі знань «Економіка та підприємництво».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved