Ви є тут

Економіка підприємства

Кузьмин, В. М. Економіка підприємства : навчальний посібник / В. М. Кузьмин. - 2-е вид, перероб. та доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 195 с.

Навчальний посібник містить теоретичні положення, практичні задачі, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка підприємства”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямами 6.050301 - “Гірництво” та 6.050304 - “Нафтогазова справа”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved