Ви є тут

Статистика

Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с.

Методичні вказівки складено у відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках надано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми , завдання для самостійної та індивідуальної роботи..

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved