Ви є тут

Статистика

Василик, О. Б. Статистика : конспект лекцій / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с.

Конспект лекцій призначений для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Статистика». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті наведені зміст дисципліни за темами, теоретичний матеріал, приклади типових задач та питання для самоконтролю з кожної теми.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved