Ви є тут

Статистика

Василик, О. Б. Статистика : методичні вказівки для вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 66 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Статистика». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, завдання та питання для самоконтролю з кожної теми та домашні і контрольні завдання. Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved