Ви є тут

Термодинаміка і теплові процеси зварювання

Негрич, B. В. Термодинаміка і теплові процеси зварювання : конспект лекцій / B. В. Негрич, Л. І. Гаєва, Я. М. Дем’янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 64 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Термодинаміка і теплові процеси зварювання" та чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.050504 “Зварювання”. В конспекті лекцій знайшли відображення основи термодинаміки, фізичної хімії і теорії теплообміну, які відіграють важливу роль в процесах зварювання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved