Ви є тут

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності

Галюк, І. Б. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : практикум / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 71 с.

Практикум містить методичні матеріали (розрахункові роботи, задачі, тестові завдання) для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved