Ви є тут

Управління проектами в екології

Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : практикум / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 40 с.

Практикум містить теоретичні відомості та завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління проектами в екології». Наведено плани практичних занять, ситуаційні завдання для самостійної підготовки студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved