Ви є тут

Управління проектами в екології

Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : метод. вказівки / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved