Ви є тут

Управління проектами в екології

Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : конспект лекцій / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 64 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи, інструменти та методи управління проектами в екології до вивчення курсу з дисципліни «Управління проектами». Висвітлює питання про типи та оточення проекту, формування концепції проекту, сутність та види проектного аналізу, ризики в процесі підготовки та реалізації проектів, методи управління проектами в умовах ринкової економіки.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved