Ви є тут

Управління інноваціями

Петрина, М. Ю. Управління інноваціями : конспект лекцій / М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 237 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що ввійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни «Управління інноваціями». У конспекті лекцій розглянуто теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів та організацій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved