Ви є тут

Електронна комерція

Кісь, Г. Р. Електронна комерція : конспект лекцій / Г. Р. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 98 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу „Електронна комерція”. Містить теоретико-нормативний матеріал та практичний досвід розвитку відносин в сфері електронної комерції. Розкриває основні проблеми здійснення бізнес-операцій з використанням електронних комунікацій та технологій обробки цифрової інформації. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.030601 „Менеджмент”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved