Ви є тут

Операційний менеджмент

Овецька, О. В. Операційний менеджмент : методичні вказівки до вивчення дисципліни / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять рекомендації для проведення лекційних та практичних занять і контрольні запитання з дисципліни „Операційний менеджмент". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved