Ви є тут

Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах

Артем'єв, В. В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посіб. / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 260 с.

У навчальному посібнику наведені головні положення та складові частини виробничого менеджменту на машинобудівних та приладобудівних підприємствах. Головну увагу приділено організації оперативного управління в умовах масового, серійного та одиничного типів виробництва. Матеріал включає економіко-математичне та логістичне моделювання на певних етапах оперативного управління та збутової діяльності підприємств.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved