Ви є тут

Статистика

Іванова, М. О. Статистика : конспект лекцій / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 167 с.

У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні питання статистики. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved