Ви є тут

Економіка природокористування

Нєвєнченко, А. І. Економіка природокористування : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Конспект лекцій призначено для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved