Ви є тут

Економіка природокористування

Нєвєнченко, А. І. Економіка природокористування : методичні вказівки / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 16 с.

Методичні вказівки містить основні теоретичні положення щодо економіки природокористування. Призначені для підготовки магістрів за напрямом 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved